Vil rive bommen og ha enklere regler for næringsliv i distrikta

foto