Har sendt bekymringsmelding etter kvikkleirefunn: – Skremmende. Her må man være forsiktig

foto