UP holdt laserkontroll: - Mannen blir anmeldt for både fart og ruskjøring