Storkontroll på «kjølen»: Ingen ruskjørte, men det var andre ting å ta tak i