Forhandlingene satt på vent - seint innkomne stemmer kan avgjøre i Orkland

foto