Lover å ta kostnadene etter signering av ny leieavtale

foto