Klokka var nesten seks på morgenen, og festen var fortsatt i gang