Settes inn granskingsgruppe: — Skal se på alt av dokumenter og alt som er gjort på anlegget

foto