Flere viltpåkjørsler - bilfører stakk uten å varsle