87 kjøretøy ble stoppet - ti ble nektet å kjøre videre