Innbrudd i sentrumsbygg: - Tok seg inn gjennom et vindu

foto