Innbrudd i fritidsbolig: - Tatt seg inn badevinduet