Dødsbo utsatt for gjentatte skadeverk - eier anmelder