Streiken over: - Vi må være med og ta kampene for dem som ikke har det like bra som oss