Gravearbeid ved Amfi Oti: – Vil pågå enda noen måneder