Inviterer gårdbrukere til fagmøte: - Denne driftmetoden kan være økonomisk gunstig