Til kamp for fritt skolevalg og større valgfrihet for den enkelte: Derfor går han fra Senterpartiet til Høyre

foto