Rykket ut til melding om brann i kjøretøy - sto nær et fjøs med dyr