– Det er på grensa til jåleri å ha ulv i Norge

foto