To konkurser, en ny senterbutikk og svært mange slettinger