Sa opp jobben i hjemmetjenesten: – Det er en fryktkultur

foto