Arbeiderpartiet størst på to av våre skoler: — Det er et godt signal

foto