Skaun har sluttet å vokse - i Orkland går det motsatt vei

foto