Flytter fra kommunen - søker om fritak fra sine politiske verv

foto