Søker fritak fra politiske verv for å studere i Oslo

foto