Før var det prestene som regjerte på tunet; nå håper de på folkeliv på gården

Arkitektstudentene Gunnbjørg Hole fra Voss og Karoline Klevan fra Skedsmokorset skriver Masteroppgave om Rossvoll prestegård i Børsa. Foto: Audhild Øye