Før var det prestene som regjerte på tunet; nå håper de på folkeliv på gården

foto