- Det var nettopp dette vi håpet ville skje da vi kjempet for å få travbanen til Orkland

foto