Lovpriser trøndersk gårdsmat, drømmer om lofotfiske og er i toppen av europeisk matpolitikk