- Vurderte ikke å gjøre noe med grunnforholdene

foto