Det er etter påtrykk fra Hemne Næringsforum kommunen nå revurderer utleiereglementet slik at det blir mulig å arrangere dansetilstelninger også i Hemnehallen. Forumet viser til at dansegallaer blir arrangert i nabokommunene, og at disse har godt besøk. I dag er regelverket noe tåkete i sitt innhold: «Offentlige dansetilstelninger i Hemnehallen kan bare vurderes når disse arrangeres i forbindelse med annen kulturell hovedaktivitet i hallen». Da dette punktet ble vedtatt, var det tenkt på større arrangement som sanger- musikkstevner og lignende, hvor stevnet var hovedsaken. Vedtaket utelukker dansegallaer hvor selve dansen/festen er hovedsaken.

Kan skjenke alkohol

Redd for gulvet