Nå er det klart hvor mange flyktninger Orkland er bedt om å ta imot i 2020