— Det maltrakterte rådyret lå midt på veien og så på meg

foto