– Vi har mottatt én formell henvendelse og flere uformelle henvendelser på støy, og selskapet er pålagt å iverksette permanente støydempende tiltak innen 15. november. Vi fikk fredag tilbakemelding på at arbeidet er i gang og at konsesjonær ser ut til å ta påleggene på alvor, sier senioringeniør Morten Kielland ved NVE i Trondheim.

Tiltakene går på lydisolering med matter av både porter og dører, samt en ventilasjonskanal. Også innstilling av maskinene i anlegget kan bidra til støy.

Den formelle klagen er kommet fra eier av en fritidseiendom om lag 200 meter fra Kvernstad Krafts anlegg i Åstfjorden. Avstanden til en annen eiendom, der eierne også har klaget, er enda lengre.

NVE kan ikke dokumentere at støyverdiene overstiger det som er fastsatt i forurensingsloven, men Kielland sier at de likevel har hjemmel for å komme med pålegg.

NVE vil følge opp at tiltakene er utført og tilfresstiller kravene til støy når fristen er utløpt. De vil også be om innsyn i internkontrollen ved anlegget.

Daglig leder Frank Hansen i Kvernstad Kraft ønsket i går over hode ikke å kommentere saken.

John M. Myrhaug