- Jegerne har gjort en viktig jobb for storsamfunnet