Har sendt ut farevarsel: Stor sannsynlighet for styrtregn

foto