- Vi hadde en prosess før vi kom til Orkdal, hvor vi jobbet i fem år med å finne en lokalitet. Vi hadde 22–23 prosjekter, hvor ulike ting gikk galt. Ti prosjekter stoppet på grunn av tomta, tre på grunn av økonomi, åtte på grunn av utbygger og én på grunn av at det offentlige ikke godkjente planene. Det var skuffelse på skuffelse over ting som stoppet på ulike nivå, samtidig som vi skulle drive bedriften, sa Krogh.

Hva var viktig for Isfjord da de skulle velge sted å være? Krogh oppsummerte:

- Vi er avhengig av vareflyten fra kysten og sørover, da det meste av varer vi produserer går sørover. Det var viktig å være på den aksen for å holde transportkostnadene nede. Vi kunne heller ikke flytte for langt, av frykt for ikke å få med oss de ansatte. De har en kunnskap vi ikke vil minste, så vi ville ikke flytte lenger enn pendleravstand. Samtidig har vi utviklingsmuligheter i Orkdal, hvor vi kan bygge ut i fire retninger samt oppover. Vi skjønte da Aage kontaktet oss (Schei, næringssjef i kommunen), at her er sannsynligheten stor for å lykkes om vi legger ned litt arbeid, sa Krogh.

Starter i høst

Foredlingsbedriften for laks og ørret, med opp mot 100 ansatte, har mål om innflytting i nytt bygg på Orkanger høsten 2018. Byggeprosessen, til 127 millioner kroner, skal startes opp i høst. Nybygget vil ha en grunnflate på 4900 kvadratmeter.

- Beslutningsprosessen var basert på en strategisk vurdering, økonomi og magefølelse, oppsummerer Krogh.

Mange nye innbyggere?

Han sier de ansatte gleder seg til en ny hverdag, og flere av dem har vært i Orkdal for å gjøre seg kjent med nærområdet og arbeidsveien.

- Mange av våre ansatte leier dyre boliger i dag, og vi ser på en løsning hvor vi kan hjelpe dem med å skaffe seg egne boliger på Orkanger. Vi har 10–15 forskjellige nasjonaliteter, og det er vanskeligst å flytte på dem som har familie og nettverk i byen. Men vi vil hjelpe alle som flytter til å få seg egne boliger med gunstige betingelser, sa Krogh.

Dette er noe rådmann Ingvill Kvernmo liker å høre. Hun kan fortelle at den første Isfjord-unge allerede har fått barnehageplass i Orkdal, og at noen familier har begynt å kjøpe seg hus her.