Mistanke om forurensing: – Anbefaler koking av drikkevannet