Hadde tilbud fra flere, men valgte å bli: - Jeg har en toårskontrakt