Rykket ut etter melding om at dyr hadde falt ned i fraukjeller