Åpning av Bua: — Man kan lukke utenforskapet litt nå når vi har dette tilbudet