Det skulle være litt småpusling, men så ble det en suksess i bygata

foto