Tilbyr vaksine til innbyggere i nabokommunene

foto