Frykter vi står oppe i et nytt smitteutbrudd

foto