– Et dårlig utgangspunkt for å samle nykommunen

Lystoget på Halsanaustan forrige var en stille markering av misnøye med neste års budsjett i Heim. Foto: Privat