Gult farevarsel: - Det kan lokalt være veldig glatt på veier og fortau