Vil ha påbud om beskyttelsesbriller: Nullvisjon for øyeskader