- Om praksisen fortsetter som i dag, kan vi se langt etter boligbygging