Kraftig vind fylte gårdsplassene med snø: – Aldri sett noe lignende