– Mattilsynet må finne gode løsninger

Kommunedirektør Ola-Morten Teigen vil bruke den tida som trengs for å rette henvendelsen til Mattilsynet. Foto John M. Myrhaug