Kommunen skal se seg selv i kortene – og innbyggerne skal få fullt innsyn i resultatene

foto